Bestyrelsen

KONTAKT OS

Foreningsfitness Stubbekøbing

BESTYRELSEN

Konstitueret formand

Konstitueret formand

Betina Madsen

E-mail: formand@ffstbk.dk 

Tlf.: +45 31 77 76 61

Ansvarsområder:

Træningsudstyr/Maskiner/tilbud/Instruktører

Kasserer

Kasserer

Johnny Brincker

E-mail: kasserer@ffstbk.dk 

Tlf.:+45 27 11 93 38

Ansvarsområder:

Økonomi, SoMe, Medlemssystemer

Konstitueret medlem

Konstitueret medlem

Charlotte Warming

E-mail: charlottewarming2204@gmail.com

Tlf.: +45 26 15 15 02

Ansvarsområder:

Hygiejneansvarlig

Konstitueret 1. suppleant

Konstitueret 1. suppleant

Randi Jepsen

E-mail: jepsen.randi@gmail.com

Tlf.:+45 81 13 48 50

Ansvarsområder:

 

2. Suppleant

2. Suppleant

Ann Dorte Hageman Gregersen

E-mail: adg@alpharegnskab.dk

Tlf.: +45 20 30 97 30

Ansvarsområder:

Instruktører/Værter/Vejledere

Foreningsfitness Stubbekøbing

REVISORER

Revisor

Revisor

Tobias Petersen

Revisorsuppleant

Revisorsuppleant

Bent Jørgensen

KONTAKT OS