Bestyrelsen

KONTAKT OS

Foreningsfitness Stubbekøbing

BESTYRELSEN

Formand

Formand

Randi Jepsen

E-mail: formand@ffstbk.dk

Tlf.:+45 81 13 48 50

Ansvarsområder:

Fonde

Næstformand

Næstformand

Betina Madsen

E-mail: betulla37@gmail.com 

Tlf.: +45 31 77 76 61

Ansvarsområder:

Træningsudstyr/Maskiner/tilbud/Instruktører

Kasserer

Kasserer

Johnny Brincker

E-mail: kasserer@ffstbk.dk 

Tlf.:+45 27 11 93 38

Ansvarsområder:

Økonomi, SoMe, Medlemssystemer

1. Suppleant

1. Suppleant

Charlotte Warming

E-mail: charlottewarming2204@gmail.com

Tlf.: +45 26 15 15 02

Ansvarsområder:

Hygiejneansvarlig

2. Suppleant

2. Suppleant

Ann Dorte Hageman Gregersen

E-mail: adg@alpharegnskab.dk

Tlf.: +45 20 30 97 30

Ansvarsområder:

Instruktører/Værter/Vejledere

Foreningsfitness Stubbekøbing

REVISORER

Revisor

Revisor

Tobias Petersen

Revisorsuppleant

Revisorsuppleant

Bent Jørgensen

KONTAKT OS