Til generalforsamling var der i år deltagelse af 11 stemmeberettigede medlemmer, inkl. bestyrelsen

Årets generalforsamling 2021 afholdt

Årets generalforsamling 2021 afholdt
Formand Randi Jepsen bød velkommen til alle de fremmødte og der blev startet på dagsordenen med valg af dirigent, som igen i år blev Poul Nyholm.

Efter de indledende punkter på dagsordenen med formandens beretning og fremlæggelse af regnskab og budget var der fra bestyrelsen et indkommet forslag med ændringer til foreningens vedtægter, som enstemmigt blev vedtaget. Derefter var der valg til bestyrelsen hvor Johnny Brincker blev genvalgt som kasserer og ligeledes blev bestyrelsesmedlem Betina Madsen genvalgt. Charlotte Warming blev valgt som 1. suppleant for 2 år og Ann Dorte Hageman Gregersen blev valgt som 2. suppleant for 1 år. Tobias Petersen blev valgt som ny revisor og Bent Kalmar Jørgensen blev valgt som revisorsuppleant.

Så snart det er klar (indenfor en uges tid) kan du finde referatet og bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen 2021 på siden her -> Om os (ffstbk.dk)

Efter generalforsamlingen var afsluttet, blev der hygget med lidt kaffe og kage, hvorefter bestyrelsen afholdte konstituerende bestyrelsesmøde, hvor ansvarsområder blev fordelt blandt medlemmer og Betina Madsen blev konstitueret som næstformand for foreningen.

Tak til alle de fremmødte for en god generalforsamling, og vi håber naturligvis at se endnu flere medlemmer til næste års generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen