Foreningsfitness Stubbekøbing afholder ordinær generalforsamling mandag d. 7. marts 2021 fra kl. 19:00 på Stubbekøbing Gl. Rådhus.

Ordinær generalforsamling 2022

Efter den ordinære generalforsamling vil der være mulighed for lidt kaffe, the og kage til de af foreningens medlemmer som ønsker at blive til dette.

Vær opmærksom på, at der kan være krav om fremvisning af Coronapas, mundbind m.v. for deltagelse, jfr. gældende retningslinjer fra myndighederne.

Tilmelding til ordinær generalforsamling

Vi ses til årets generalforsamling, som er DIN mulighed for at få indflydelse på DIN forening.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Foreningsfitness Stubbekøbing


Foreningsfitness Stubbekøbing

afholder ordinær generalforsamling på Stubbekøbing Rådhus

Mandag d. 7. marts 2022 kl. 19:00

 

Dagsorden iflg. vedtægterne

Punkter som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde,

senest 8. dage før generalforsamlingen.

Pbv.

Betina Madsen, Konstitueret formand


Vi ses i #FfStbk - #HeleByensFitness 🙋‍♂️