Til generalforsamling var der i år deltagelse af 21 stemmeberettigede medlemmer, inkl. bestyrelsen

Årets generalforsamling 2023 afholdt

Årets generalforsamling 2023 afholdt
Formand Betina Madsen bød velkommen til alle de fremmødte og der blev startet på dagsordenen med valg af dirigent, som igen i år blev Bent Jørgensen.

Efter de indledende punkter på dagsordenen med formandens beretning og fremlæggelse af regnskab og budget var der valg til bestyrelsen hvor Johnny Brincker blev genvalgt som kasserer og Charlotte Warming blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. Eva Breitenstein blev genvalgt som 1. suppleant og Christian Kehling blev valgt som 2. suppleant.

Tobias Petersen blev genvalgt som revisor og Bent Jørgensen som revisorsuppleant.

Så snart det er klar (indenfor en uges tid) kan du finde referatet og bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen 2023 på siden her -> Om os (ffstbk.dk)

Efter generalforsamlingen var afsluttet, blev der som vanligt hygget med lidt kaffe og kage.

Stor tak til alle de fremmødte for en god generalforsamling, og vi håber naturligvis at se endnu flere medlemmer til næste års generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


 

 

Ordinær generalforsamling 2023

01 February 2023

Foreningsfitness Stubbekøbing afholder ordinær generalforsamling onsdag d. 8. marts 2023 fra kl. 19:00 i centeret