Centerets belastning

Nedenstående oversigt viser hvordan belastningen i centeret gennemsnitligt er fordelt på ugebasis.

Jo mørkere farven er, jo større er belastningen i den pågældende periode.