Covid-19 Retningslinjer

Covid-19 Retningslinjer for FfStbk

Nedenfor følger vores Covid-19 retningslinjer, gældende pr. 14. juni 2021.

Husk at læse op på nedenstående retningslinjer inden du smutter afsted til træning.

Vores primære fokus er, at vi skal passe på hinanden ved at vise hensyn, holde afstand og sikre en god hygiejne.

Konstateres du positiv med Covid-19 skal du straks kontakte os på info@ffstbk.dk eller 2711 9338 med besked om at du er konstateret smittet med Covid-19. Dermed kan vi hurtigst muligt igangsætte de nødvendige og krævede procedurer og retningslinjer i tilfælde af smitte blandt vores medlemmer. Informationen vil naturligvis altid blive behandlet fortroligt.

Hvis du er syg eller i risikogruppen?
Føler du dig syg, utilpas eller sløj, så skal du blive hjemme - vi glæder os til at se dig igen, når du er frisk. Vis hensyn og omtanke. Er du udsat eller befinder du dig i en risikogruppe, så skal du kontakte din egen læge for vejledning ift. opstart af træning i centeret.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på info@ffstbk.dk 

Retningslinjer for indendørs- og udendørstræning

klik på enten "Indendørs træning" eller "Udendørs holdtræning" herunder, for at læse retningslinjerne for det enkelte område.

Med udgangspunkt i myndighedernes retningslinjer og anbefalingerne til indendørs fitness fra Bevæg dig for livet, gælder følgende retningslinjer for indendørs træning i Foreningsfitness Stubbekøbing

Adgang til centeret

Når du ankommer til centeret, så hold god afstand så alle kan komme sikkert ind og ud af centeret.

Når du opholder dig i centeret er det et krav, at alle medlemmer fra 18 år og ældre til hver en tid kan fremvise et gyldigt coronapas og id.

Et gyldigt coronapas består af én af følgende 4 muligheder:

 1. Et negativt testresultat af en covid-19 test, der er højst 72 timer gammelt - regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget
 2. Et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
 3. Et påbegyndt vaccinationsforløb: Dokumentationen vil være gyldig som coronapas fra 14 dage efter første vaccination og indtil 42 dage efter første vaccination.
 4. Et gennemført vaccinationsforløb

Der vil blive udført en daglig stikprøvekontrol af gyldigt coronapas. Kan man ikke fremvise gyldigt coronapas så vil man uden undtagelse blive bortvist fra centeret. Der skal fremvises dokumentation for en evt. fritagelse for coronatest/coronapas

Begrænsning på antal personer

Vi har i øjeblikket sat en overordnet begrænsning på antallet af personer som må være i centeret af gangen.

Der må dermed maksimalt opholde sig følgende i centeret samtidigt:

 • Op til maksimalt 10 personer af gangen i træningslokalet for individuel træning
 • Op til maksimalt 10 personer af gangen i opholdsrummet
  • Indgangsområde, køkken, garderobe og toilet
 • Op til maksimalt 10 personer i spinningsrummet.

Det vil altså sige maksimalt 30 personer i bygningen, fordelt på de 3 områder med maksimalt 10 personer i hvert område, udover evt. instruktører m.v.

Samtidig bliver alle holdtræninger ligeledes begrænset til maks. 10 deltagere pr. gang.

Mundbind

Det er IKKE længere et krav, at der bæres mundbind i centeret, hverken før, under eller efter træning.

Kontrol af overholdelse af retningslinjerne

Der vil være løbende kontrol i centeret og det henstilles til, at alle er med til at sikre at retningslinjerne overholdes. Overholder man ikke retningslinjerne kan det i yderste konsekvens betyde bortvisning fra centeret.

Vi har iværksat følgende generelle tiltag, for at du kan føle dig tryg ved at komme i centeret:

 • Forstøverne til aftørring af udstyr indeholder nu sprit og ikke sæbevand som tidligere
 • Ekstra håndsprit er opsat ved indgangsdøren
 • Afspritning af særlige områder foretages flere gange dagligt. Herunder toilettet, håndtag, generelle kontaktflader m.v.
 • Afstandsmarkering og afspærring af udstyr, hvor det ikke er muligt at opretholde den nødvendige afstand eller hygiejne
 • Husk kun at bruge indendørs træningssko og egen drikkedunk.
 • Begrænsning på antallet af personer i hvert område af centeret.

Retningslinjer i centeret:

 • Brug gerne smitte|stop app'en
 • Hold dig hjemme, hvis du har symptomer som hoste, vejrtrækningsproblemer, feber og muskelømhed.
 • Kom til træning omklædt i rent træningstøj og tag bad derhjemme bagefter.
 • Medbring fyldt drikkedunk hjemmefra.
 • Undgå så vidt muligt at bruge toilettet.
 • Sprit hænderne af, når du kommer og undervejs i træningen.
 • Host i albuebøjningen eller et papirlommetørklæde.
 • Hold minimum 2 meters afstand under træning.
 • Hold minimum 1 meters afstand ved andet samvær.
 • Sprit af når du forlader en maskine / er færdig med at bruge et redskab.
 • Yogamåtter, tæpper og andet, som ikke kan sprittes af, skal medbringes hjemmefra.
 • Hold drikkedunke, tasker, overtøj, sko o.lign. adskilt.
 • Undgå fysisk kontakt.

Med udgangspunkt i myndighedernes retningslinjer og anbefalingerne til udendørs fitness fra Bevæg dig for livet, gælder følgende retningslinjer for udendørs træning i Foreningsfitness Stubbekøbing

Retningslinjer for udendørs træning:

 • Brug gerne smitte|stop app'en
 • Tilmelding skal ske via medlemsportalen
 • Der må maksimalt være 100 deltagere på et hold, inkl. instruktører
 • Respekter og efterlev anvisninger fra foreningen og instruktørerne
 • Bliv hjemme, hvis du har symptomer på Corona-smitte
 • Medbring selv håndsprit og husk god hygiejne før, under og efter træning og afsprit eget udstyr
 • Ankom tidligst til træningsstedet 5 minutter før start - o g forlad det straks efter træning
 • Hold minimum 2 meters afstand under træning
 • Host i albuebøjningen eller et papirlommetørklæde
 • Medbring og brug kun eget træningsudstyr, måtte, drikkedunk m.v.
 • Udstyr må ikke deles eller bruges af flere
 • Hold drikkedunke, tasker, overtøj, sko o.lign. adskilt.
 • Undgå så vidt muligt fysisk kontakt med andre deltagere og deres udstyr, drikkedunk, tasker m.v.