Til generalforsamling var der i år deltagelse af 18 stemmeberettigede medlemmer, inkl. bestyrelsen

Årets generalforsamling 2020 afholdt

Årets generalforsamling 2020 afholdt
Konstitueret formand Randi Jepsen bød velkommen til alle de fremmødte og der blev startet på dagsordenen med valg af dirigent, som i år blev Poul Nyholm.

Efter de indledende punkter på dagsordenen med formandens beretning og fremlæggelse af regnskab og budget var der fra Bestyrelsen et indkommet forslag med en ændring til foreningens vedtægter, som enstemmigt blev vedtaget. Derefter var der valg til bestyrelsen. Konstitueret formand Randi Jepsen blev valgt som formand ligesom bestyrelsesmedlemmerne Charlotte Kalmar Nielsen og Martin Warming blev genvalgt til bestyrelsen. Ann Dorte H. Gregersen og Charlotte Warming blev valgt som suppleanter.

Klik her for at læse referatet og bestyrelsens beretning fra generalforsamlingen 2020

Efter generalforsamlingen var afsluttet, blev der hygget med lidt kaffe og kage.

Tak til alle de fremmødte for en god generalforsamling, og vi håber naturligvis at se endnu flere medlemmer til næste års generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Køb et gavekort til FfStbk

12 December 2020

Mangler du stadig at få styr på mandelgaven, adventsgaven eller måske selve julegaven? Så er et gavekort til fitness det helt rigtige valg!