Foreningsfitness Stubbekøbing afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 21. marts 2024 fra kl. 19:00 i centeret

Ordinær generalforsamling 2024

Efter den ordinære generalforsamling vil der være mulighed for lidt kaffe, the og kage til de af foreningens medlemmer som ønsker at blive til dette.

Tilmelding til ordinær generalforsamling

Vi ses til årets generalforsamling, som er DIN mulighed for at få indflydelse på DIN forening.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Foreningsfitness Stubbekøbing


Foreningsfitness Stubbekøbing

afholder ordinær generalforsamling i centeret

Torsdag d. 21. marts 2024 kl. 19:00

 

Dagsorden iflg. vedtægterne

Punkter som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde,

senest 8. dage før generalforsamlingen.

Pbv.

Betina Madsen, formand


Vi ses i #FfStbk - #HeleByensFitness 🙋‍♂️