Med støtte fra DIF & DGI's foreningspulje kan vi nu etablere et indoor cycling hold (spinning)

Indoor cycling bliver en realitet

Indoor cycling bliver en realitet

Vi har i Foreningsfitness Stubbekøbing fået bevilliget kr. 75.000,- i støtte fra DIF og DGI's foreningspulje til indkøb af cykler til etablering af et indoor cycling (spinning) hold.

Vi havde ansøgt DIF og DGI's foreningspulje om kr. 150.000,- til indkøb af indoor cycling til foreningen, så vi ville have mulighed for at tilbyde et hold med plads til 10 deltagere af gangen. Desværre har vi ikke fået bevilliget det fulde beløb, men vi glæder os meget over bevillingen på kr. 75.000,- som gør at vi kan starte op med indoor cycling til centerets åbning, dog med et lidt mindre hold til at starte med.

Vi er nu i fuld gang med, at afklare hvordan vi får mest muligt ud af bevillingen og dermed mulighed for at tilbyde indoor cycling til så mange som muligt.


Støtter foreningsidrætten med 44 mio. kr. årligt

Foreningsfitness Stubbekøbing har modtaget bevillingen på kr. 75.000,- fra DIF og DGI's foreningspulje, der årligt uddeler ca. 44 mio. kr. til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI's foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f.eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kr., men langt størstedelen af puljens bevillinger ligger mellem 10.000 og 30.000 kr.

Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.

Om DIF og DGI's foreningspulje

  • Alle idrætsforeninger kan ansøge puljen
  • Puljen ansøges via Centralt ForeningsRegister på medlemstal.dk
  • Mere information og retningslinjer for puljen findes på DIF og DGI’s hjemmesider

Kontakt:

Foreningsfitness Stubbekøbing:
Formand Lonnie omø
formand@ffstbk.dk / 2874 0102

DIF og DGI's foreningspulje:
Konsulent, Trygve Laub Asserhøj 
taa@dif.dk / 4326 2173

Kom til Fitness Tryday i FfStbk

19 December 2019

Har du lyst til at komme i gang med at træne? Eller måske prøve en anden aktivitet, end den du er vant til?

Juleevents med gæsteinstruktører

09 December 2019

Kom og vær med 1, 2 eller 3 formiddage den 23., 26. samt 28. december, alle dage fra kl. 10.00 - 11.30, hvor vi får besøg af hele 4 gæsteinstruktører

Køb et gavekort til FfStbk

03 December 2019

Mangler du stadig at få styr på mandelgaven, adventsgaven eller måske selve julegaven? Så er et gavekort til fitness det helt rigtige valg!